Securitate

Securitate end-to-end!


Leelo este găzduit în întregime pe serverele de la Hosterion, oferind funcții de securitate și confidențialitate end-to-end integrate.

Echipa noastră ia măsuri proactive suplimentare pentru a asigura un mediu de infrastructură securizat.

Pentru detalii suplimentare și mai specifice privind securitatea Hosterion, vă rugăm să consultați https://hosterion.ro/.


Securitatea aplicației

Toate comunicațiile aplicației web Leelo sunt criptate pe 256 de biți SSL, care nu poate fi vizualizat de o terță parte și este același nivel de criptare folosit de bănci și instituții financiare. Toate datele Leelo sunt criptate folosind criptarea AES-256. Leelo menține conformitatea continuă cu PCI, respectând standardele stricte ale industriei pentru stocarea, procesarea și transmiterea online a informațiilor despre cardul de credit. Leelo monitorizează în mod activ securitatea, performanța și disponibilitatea continuă 24/7/365. Efectuăm teste automate de securitate în mod continuu. De asemenea, contractăm o terță parte pentru testarea de penetrare.

Politica de securitate

Leelo folosește standarde și măsuri stricte de securitate în întreaga organizație. Fiecare membru al echipei este instruit și ținut la curent cu cele mai recente protocoale de securitate. Ne supunem în mod regulat la teste, instruire și auditare a practicilor și politicilor noastre.

Activități interzise

Următoarele activități sunt interzise. În anumite condiții și cu acordul explicit în scris al echipei de securitate, personalul poate fi scutit de anumite dintre aceste restricții în cursul responsabilităților sale legitime (de exemplu, testarea de penetrare planificată, personalul de administrare a sistemelor poate avea nevoie să dezactiveze accesul la rețea la o gazdă dacă acea gazdă întrerupe serviciile de producție).Lista de mai jos nu este deloc exhaustivă, dar încearcă să ofere un cadru pentru activitățile care se încadrează în categoria de utilizare inacceptabilă.


 • În nicio circumstanță, personalul Leelo nu este autorizat să se angajeze în orice activitate care este ilegală în conformitate cu legislația locală, statală, federală sau internațională în timp ce utilizează resursele deținute de Leelo.

 • Încălcări ale drepturilor oricărei persoane sau companii protejate prin drepturi de autor, secret comercial, brevet sau altă proprietate intelectuală sau legi sau reglementări similare, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea sau distribuirea de produse software „pirate” sau alte produse software care nu sunt adecvate.

 • Încălcarea sau încercarea de a încălca termenii de utilizare sau acordul de licență a oricărui produs software utilizat de Leelo este strict interzisă.

 • Copierea neautorizată a materialului protejat prin drepturi de autor, inclusiv, dar fără a se limita la, digitizarea și distribuirea de fotografii din reviste, cărți sau alte surse protejate prin drepturi de autor, muzică protejată prin drepturi de autor și instalarea oricărui software protejat prin drepturi de autor pentru care Leelo sau utilizatorul final nu are o licență activă.

 • Exportul de software, informații tehnice, software de criptare sau tehnologie poate duce la o încălcare a legilor internaționale sau regionale de control al exporturilor. Conducerea adecvată trebuie consultată înainte de exportul oricărui material în cauză.

 • Dezvăluirea parolei contului dvs. altora sau permiterea utilizării contului dvs. de către alții. Aceasta include colegii, precum și familia și alți membri ai gospodăriei atunci când munca se desfășoară acasă.

 • Efectuarea de oferte frauduloase de produse, articole sau servicii care provin din orice cont Leelo.

 • Efectuarea de declarații despre garanție, în mod expres sau implicit, cu excepția cazului în care face parte din sarcinile normale ale locului de muncă și numai în măsura în care garanțiile sunt în concordanță cu garanțiile autorizate ale Leelo.

 • Introducerea de programe rău intenționate în rețea sau server (de exemplu, viruși, viermi, cai troieni, bombe de e-mail etc.).

 • Efectuarea breșelor de securitate sau întreruperi ale comunicării în rețea. Încălcările de securitate includ, dar nu se limitează la, accesarea datelor la care angajatul nu este destinatarul destinat sau conectarea la un server sau un cont pe care angajatul nu este autorizat în mod expres să le acceseze. În scopul acestei secțiuni, „intreruperea” include, dar nu se limitează la, sniffing de rețea, inundații de ping, falsificarea pachetelor, refuzarea serviciului și informații falsificate de rutare în scopuri rău intenționate sau ilegale.

 • Cu excepția sau sub supravegherea directă a echipei de securitate, scanarea portului sau scanarea de securitate sau alte asemenea software concepute pentru a exploata sau a găsi vulnerabilități ale computerului, software-ului sau rețelei.

 • Executarea oricărei forme de monitorizare a rețelei care va intercepta date care nu sunt destinate gazdei angajatului, cu excepția cazului în care această activitate face parte din munca/datoria normală a angajatului.

 • Eludarea autentificării utilizatorului sau a securității oricărei gazde, rețele sau cont sau încercarea de a pătrunde într-o resursă de informații sau de a ocoli o caracteristică de securitate. Aceasta include rularea de programe de spargere a parolelor sau programe de sniffer și încercarea de a ocoli permisiunile de fișiere sau alte resurse.

 • Încercarea de a interveni sau de a refuza serviciul oricărui alt utilizator.

 • Furnizarea de informații sau liste cu personalul Leelo către părți din afara Leelo.
 • Instalarea de software care instalează sau include orice formă de malware, spyware sau adware, așa cum este definit de echipa de securitate.

 • Prăbușirea unui sistem informațional. Blocarea intenționată a unui sistem de informații este strict interzisă. Este posibil ca utilizatorii să nu realizeze că au provocat o blocare a sistemului, dar dacă se arată că blocarea a avut loc ca urmare a acțiunii utilizatorului, o repetare a acțiunii de către utilizatorul respectiv poate fi privită ca un act deliberat.