Politica Confidențialitate

 

În acestă politică de confidentialitate vă explicăm modul în care societatea NecSys S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Această notă se aplică în legătură cu prelucrările de date realizate de NecSys S.R.L.. Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, reprezentant al unui partener – persoană juridică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri.

Această politică de condifențialitate tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

 1. categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 2. scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal;
 3. temeiurile care justifică prelucrările noastre;
 4. persoanele către care divulgăm datele;
 5. perioada pentru care stocăm datele;
 6. consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;
 7. drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;
 8. detaliile noastre de contact;
 9. situațiile în care se aplică această notă informare și modificările sale.

 

 1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI

 

 1. Clienți actuali sau potențiali ai NecSysR.L.

 

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la reprezentanții clienților noștri pentru:

 1. Furnizarea serviciilor noastre. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, și pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și/ sau executării contractului cu dumneavoastră și pe consimțământul dumneavoastră pentru transmiterea de oferte. Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, email, telefon) și, dacă avem o relație contractuală cu dumneavoastră, datele incluse în contractul cu dumneavoastră.

b. Funcționarea serviciilor noastre. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a asigura funcționarea serviciilor noastre, prin intermediul evaluării acestora și a transmiterii de mesaje/ alerte tranzacționale sau legate de funcționalități ale programelor noastre. De asemenea, folosim datele dumneavoastră pentru statistici interne privind funcționalitatea serviciilor.

Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, adresă de e-mail, număr de telefon), feedbackul dumneavoastra, adresă IP, date din loguri de acces și utilizare.

Temeiul acestor prelucrări va fi, după caz, executarea contractului cu dumneavoastră, interesul nostru legitim sau consimțământul.

c. Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau,după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (nume, prenume,adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

d. Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

 

 1. Membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice

 

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru:

a. Menținerea relației contractuale cu companiile din care faceți parte. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care compania dumneavoastră sau NecSys S.R.L. le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea), va trebui să prelucrăm date cu caracter personal care se referă la dumneavoastră. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, poziție, angajator, număr de telefon.

b. Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

 

 1. Parteneri contractuali ai noștri – persoane fizice (parteneri de afaceri, nu clienți)

 

Atunci, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

a. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu dumneavoastră. Este necesar să prelucrăm anumite informații care se referă la dumneavoastră pentru a putea începe și menține colaborarea cu dumneavoastră.

În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la dumneavoastră pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre dumneavoastră și noi.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, date din actul de identitate.

b. Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

c. Comunicare în scop de marketing. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastră va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră de a primi astfel de comunicări de la noi sau, după caz, pe interesele noastre legitime, acolo unde în urma analizei noastre am ajuns la concluzia că interesele noastre legitime prevalează.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

 

 1. Membri ai autorităților publice

 

Atunci, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspunsul la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră, vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, angajator) pentru a răspunde.

 

 1. Dacă sunteți un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre

 

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

La recepție vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, precum și informații privind scopul vizitei, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

 

 1. Dacă sunteți un vizitator al site-urilor noastre sau ați interacționat cu vreuna dintre paginile noastre pe rețelele de socializare

 

Atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

a. Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care folosim tehnologia cookies și tehnologii similare, vă rugăm să accesați politica noastră dedicată disponibila pe https://leelo.ro.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim.

b. Cunoașterea opiniilor pe care ni le comunicați. De asemenea, atunci când publicați un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apăsați butonul Like, redistribuiți postarea noastră ori ne transmiteți un mesaj pe una dintre paginile noastre, vom prelucra în principal datele dumneavoastră pe care ni le-ați transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ați întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului dumneavoastră).

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul dumneavoastră.

c. Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

 

 1. Dacă ați trimis un review în legătură cu produsele noastre sau v-ați înscris în campaniile noastre

 

Atunci este posibil să folosim datele dumneavoastră în scopul promovării companiei și a proiectelor acesteia, inclusiv prin intermediul folosirii testimonialelor furnizate.

În aceste cazuri, prelucrarea se face pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră. Datele ce vor fi prelucrate pot fi, după caz: nume, prenume, poză, video (în cazul testimonialelor acordate pe această cale).

 

 1. În general, în orice poziție vă aflați

 

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

a. Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

b. Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale noastre.

c. Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni. În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

d. Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

e. Prevenirea fraudelor. Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor).

 

 1. Despre datele terților

 

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în care NecSys S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal.

Vom informa respectivele persoane în mod corespunzător despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

 

 1. CUI VOM DIVULGA DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ

 

Ca regulă principală, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Limităm accesul la date pentru persoanele din afara companiei NecSys S.R.L. dar în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru NecSys S.R.L. în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane. NecSys S.R.L. folosește serviciile de hosting oferite de Hosterion.ro, ce găzduiește baza noastră de date.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 

 1. CAT VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

 

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

 

 1. CE SE POATE ÎNTAMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

 

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să vă prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

 

 1. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

 

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE

 

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 4. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 5. Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 7. Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

 

 1. DATELE NOASTRE DE CONTACT

 

Ne puteți contacta la detaliile de mai jos.

Datele noastre de contact

Denumire completă: NecSys SRL
Adresă corespondență: Str Calea Moților nr S1H, Alba Iulia, Alba,
Număr de telefon: 0258826246 (disponibil luni-vineri: 09:00 - 16:00 )
Adresă de e-mail: suport@leelo.ro
Website: www.leelo.ro

 

 1. CAND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE

 

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră către compania NecSys S.R.L..

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

 

 1. MODIFICĂRILE ACESTEI POLITICI

 

Este posibil să modificăm această politică. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 5  zile înainte de intrarea sa în vigoare.

Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru.

 

 1. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ
  1. Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
  2. Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
  3. Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
  4. Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
  5. Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
  6. Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
  7. Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
  8. Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

 

© 2024 Made with ❤️ and 🍵 by NecSys for a better future!